Witam Państwa ! Nazywam się Patrycja Najda, jestem psychotraumatologiem, terapeutą Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, diagnostą i terapeutą pedagogicznym, pedagogiem i trenerem. Stworzyłam Gabinet Terapii i Rozwoju Osobistego ,, Przemiana ” z wiarą, że każdy niezależnie od miejsca, w którym się znalazł w swoim życiu będzie mógł tu zadbać o siebie.

Wykształcenie

Witam Państwa ! Nazywam się Patrycja Najda, jestem psychotraumatologiem, terapeutą Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, diagnostą i terapeutą pedagogicznym, pedagogiem i trenerem. Jestem absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego, na którym ukończyłam Studia Podyplomowe z Psychotraumatologii, a także magisterskie Studia Pedagogiczne o Specjalizacji: Wczesna Edukacja. Ukończyłam również Podyplomowe Studia z  Diagnozy i Terapii Psychologiczno- Pedagogicznej w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej oraz Szkołę Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach: I i II stopień TSR ( akredytacja PSTTSR). Ukończyłam również z wyróżnieniem specjalistyczny kurs trenerski w ramach projektu  ,, ODiTK kuźnią trenerów przyszłości”  zorganizowany przez Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego ( akredytacja Project Management Institute).

Moja praca jest też moją pasją, którą aktywnie rozwijam. Możliwość towarzyszenia Ludziom w ważnych momentach Ich życia, często przełomowych, ale też czasami w najtrudniejszych jest dla mnie zaszczytem i wielkim zobowiązaniem, dlatego stale poszerzam swoją wiedzę oraz rozwijam zawodowe umiejętności. Biorę udział w konferencjach naukowych i szkoleniach specjalistycznych dotyczących szeroko ujętego postępowania  terapeutycznego. Aktualnie jestem w trakcie procesu przygotowującego do uzyskania certyfikatu terapeuty TSR. Jestem członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Traumy i Dysocjacji ( European Society for Trauma and Dissociation, ESTD) oraz  Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Swoją pracę poddaję superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Doświadczenie zawodowe

Posiadam ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywałam w:

– placówkach oświatowych, oświatowo- wychowawczych i pomocowych  jako terapeuta, pedagog, konsultant i trener, gdzie zajmowałam się terapią indywidualną, psychoedukacją, profilaktyką i poradnictwem, a także prowadziłam warsztaty rozwojowe i edukacyjne oraz szkolenia dla rodziców i nauczycieli,

– w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu na Oddziale Krótkoterminowej Terapii Uzależnień i w Całodobowym Młodzieżowym Oddziale Leczenia Uzależnień jako stażystka prowadząc terapię indywidualną, trening umiejętności oraz psychoedukację,

– w  Hospicjum im.ks.E. Dutkiewicza, jako terapeuta/psychotraumatolog wspierając  pacjentów przebywających na oddziale, rodziny pacjentów, kadrę pracowniczą, oraz wolontariuszy

– jestem autorką wewnątrzszkolnego poradnika dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich: ,, Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych”, oraz współautorką poradnika dla przedsiębiorców:,, Aktywizowanie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Aktualnie:

– pracuję w Gabinecie Terapii i Rozwoju Osobistego ,,Przemiana”, gdzie zajmuję się prowadzeniem indywidualnej terapii osób dorosłych i młodzieży, prowadzę sesje rozwoju osobistego, konsultacje dla rodziców i nauczycieli,  prowadzę również autorskie warsztaty rozwojowo- wspierające dla kobiet oraz grupy wsparcia dla rodziców nastolatków;

–  współpracuję z Fundacją Hospicyjną, gdzie współprowadzę  grupy wsparcia dla opiekunów rodzinnych; 

– pracuję dydaktycznie ze studentami jako nauczyciel akademicki.