Patrycja

Wykształcenie

Witam Państwa serdecznie ! Nazywam się Patrycja Najda, jestem terapeutą Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, diagnostą i terapeutą pedagogicznym, pedagogiem i trenerem. Ukończyłam pięcioletnie, magisterskie studia pedagogiczne o specjalizacji: Wczesna Edukacja na Uniwersytecie  Gdańskim, Podyplomowe Studia z zakresu Diagnozy i Terapii Psychologiczno- Pedagogicznej w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej,  Szkołę Terapii Skoncentrowanej Na Rozwiązaniach: I i II stopień TSR ( akredytacja PSTTSR) oraz specjalistyczny kurs trenerski w ramach projektu ,, ODiTK kuźnią trenerów przyszłości”   zorganizowany przez Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego ( akredytacja Project Management Institute). Moja praca jest też moją pasją, którą aktywnie rozwijam. Możliwość towarzyszenia Ludziom w ważnych momentach Ich życia, często przełomowych, ale też czasami w najtrudniejszych jest dla mnie zaszczytem i wielkim zobowiązaniem,  dlatego stale poszerzam swoją wiedzę oraz rozwijam swoje zawodowe umiejętności. Biorę udział w konferencjach naukowych i szkoleniach specjalistycznych dotyczących postępowania  terapeutycznego ( m.in. w stosunku do osób doświadczających kryzysu życiowego, uzależnienia, przewlekłej choroby, niepełnosprawności, straty, żałoby, osób objętych opieką paliatywną oraz ich rodzin). Aktualnie jestem w trakcie procesu przygotowującego do uzyskania certyfikatu terapeuty TSR. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Doświadczenie zawodowe

Bardzo lubię pracować z Ludźmi i doceniam taką możliwość. Jestem Ludzi ciekawa. Są Oni dla mnie wyzwaniem, inspiracją, a także motywacją do zawodowego i osobistego rozwoju. Towarzyszenie Klientom w różnych momentach Ich życia jest dla mnie nieustająco czymś wyjątkowym. Swoją drogę zawodową rozpoczęłam ponad dwadzieścia lat temu jeszcze w trakcie studiów, dzięki czemu miałam możliwość zderzania teorii z praktyką. Pierwsze moje doświadczenia  były związane z dziećmi. Pracowałam wówczas z dziećmi w różnym wieku, o różnych potrzebach, a także z tymi, które zmagały się z różnymi problemami. Były to głównie dzieci mierzące  się z dysfunkcjami  zdrowotnymi, emocjonalnymi czy związanymi z nauką. Te doświadczenia ukierunkowały moje dalsze zainteresowania zawodowe. Zajęłam się  pomocą dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom w szerszym tego słowa znaczeniu. Przez kilka lat współprowadziłam klub profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo oraz zagrożonych problemem uzależnień. Byłam konsultantem w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Zajmowałam się psychoedukacją i poradnictwem indywidualnym. Prowadziłam warsztaty rozwojowe i edukacyjne dla rodziców i nauczycieli. Wspierałam też Mamy z „ Domu Samotnej Matki”. Doświadczenie zawodowe jako terapeuty rozwijałam również w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu na Oddziale Krótkoterminowej Terapii Uzależnień i w Całodobowym Młodzieżowym Oddziale Leczenia Uzależnień oraz w gdańskim Hospicjum im.ks.E. Dutkiewicza, w którym również aktualnie  wspieram Pacjentów i Ich bliskich.  Jestem autorką wewnątrzszkolnego poradnika dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i średnich, pt: „ Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych”, a także jestem współautorką poradnika dla przedsiębiorców  ,,Aktywizowanie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”. Wszystkie te doświadczenia- czasem bardzo skrajne i różnorodne jeszcze bardziej uwrażliwiły mnie na drugiego człowieka i jednocześnie pokazały jak ważne może okazać się czyjeś zrozumienie, wsparcie i pomoc. Pracuję  z   dorosłymi, młodzieżą i dziećmi potrzebującymi wsparcia w różnych  momentach swojego życia. Prowadzę terapię TSR,  warsztaty rozwojowe, wspierające i dedykowane oraz pracuję dydaktycznie ze studentami. W gabinecie zajmuję się terapią indywidualną dorosłych i młodzieży w nurcie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach,  udzielam  konsultacji dla rodziców oraz prowadzę indywidualne sesje rozwoju osobistego.

Gabinet