Obszary pomocy terapeutycznej, którymi zajmuję się w gabinecie:

– doświadczenie traumy,

– zespół stresu pourazowego ( PTSD ),

– urazy psychiczne,

– uzależnienia behawioralne,

– współuzależnienie,

– syndrom DDA ( Dorosłe Dzieci Alkocholoków),

– samookaleczenia,

– nadużycia seksualne,

– doświadczanie przemocy: psychicznej, fizycznej,  ekonomicznej,

– zaburzenia afektywne,

– zaburzenia nastroju,

– doświadczanie przewlekłej choroby,

– doświadczanie choroby zagrażającej życiu ( w tym etap paliatywny),

– towarzyszenie bliskiej osobie przewlekle chorej,

– ciąża zagrożona,

– ciąża z wadą letalną,

– strata,

– żałoba,

– rozstanie,

– kryzys emocjonalny,

– kryzys życiowy,

– wysoka wrażliwość,

– nieśmiałość,

– niska samoocena,

– poczucie osamotnienia,

– poczucie niezrozumienia,

– trudności w relacjach z innymi ludźmi,

– wypalenie,

– poczucie braku wpływu na swoje życie.

Terapia młodzieży

Czas dorastania, dojrzewania to  bardzo ważny okres w życiu każdego człowieka. Wiążę się  z wieloma wyzwaniami, którym nastolatkowi nie zawsze łatwo jest sprostać. W tym czasie mogą pojawić się sytuacje kryzysowe zarówno dla dorastających dzieci jak i dla ich rodziców. Terapia ma na celu wspieranie nastolatków w czasie zachodzących w ich życiu różnych zmian, czy trudnych sytuacji z, którymi się mierzą. Forma  terapii jest dostosowana do możliwości, wieku i potrzeb nastolatka. Na pierwsze spotkanie zapraszam rodziców. Jest to czas kiedy zapoznaję się z Państwem , oraz z Państwa oczekiwaniami wobec terapii. Ustalamy wstępne cele naszej współpracy, omawiamy również sprawy organizacyjne i formalne. Na kolejne spotkanie zapraszam Państwa dziecko, które ma być objęte terapią. Jest to spotkanie zapoznawcze podczas, którego omawiam z nastolatkiem sytuację w jakiej się znalazł, ustalamy cele terapii, oczekiwania  i możliwe formy pomocy. Takie spotkanie trwa do 90 minut. Każde kolejne trwa 50 minut, przy czym raz na jakiś czas spotykam się również z Państwem w celu omówienia bieżącej sytuacji i ustalenia wspólnych działań wzmacniających proces terapeutyczny Państwa dziecka.

*Terapia młodzieży wymaga zgody rodziców.

Konsultacje dla rodziców

Jeżeli:

  • chcesz wzmocnić swoje umiejętności i kompetencje rodzicielskie
  • napotykasz na trudności wychowawcze,
  • niepokoi Cię zachowanie Twojego dorastającego dziecka ( samookaleczenia, używki, agresja, wycofanie, apatia, konflikty z rówieśnikami, ucieczki z domu, problemy w szkole)
  • doświadczasz trudności życiowych, rodzinnych wpływających również na Twoje Dziecko ( kryzysy rodzinne, konflikty, rozwód, choroba lub śmierć w rodzinie, utrata pracy, zmiana miejsca zamieszkania, itp.)

Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego:

Zadzwoń:

Tel: 502 374 804

Napisz:

terapiaprzemiana@gmail.com

* W razie potrzeby ( przewlekła choroba, niepełnosprawność, opieka nad osobą chorą uniemożliwiająca opuszczenie domu ) mogę  dojechać do domu klienta.

* Prowadzę również sesje online.