TSR

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach ( TSR) nazywana także Terapią Krótkoterminową miała swój początek w latach siedemdziesiątych w Stanach Zjednoczonych w Brief Family Therapy Center w Millwauke. Jej głównymi twórcami byli Steve de Shazer oraz Insoo Kim Berg. Z założenia jest to terapia krótkoterminowa, co oznacza, że w praktyce okazać się może pomocne dla Klienta zaledwie kilka spotkań.Terapia TSR to terapia, która pomaga wprowadzić pozytywne zmiany w życie klienta, niezależnie od rodzaju napotykanych przez Niego trudności i sytuacji  w jakiej się znajduje.

Metody terapii mają na celu wsparcie klienta w lepszym radzeniu sobie z napotykanymi trudnościami i wyzwaniami życiowymi, pozwalają również na podniesienie jakości Jego życia nawet przy początkowym założeniu, że „ sytuacja jest bez wyjścia”.

Przedmiotem zainteresowań TSR jest teraźniejszość i przyszłość Klienta, natomiast w mniejszym stopniu koncentruje się ona na Jego przeszłości. Historia życia Klienta ważna jest na tyle, na ile ma wpływ na teraźniejszą sytuację. Stanowi też źródło informacji o Jego doświadczeniach, mocnych stronach oraz  sposobach radzenia sobie z napotykanymi problemami. Istotą pracy modelem TSR jest koncentracja na  potrzebach i celach Klienta, Jego mocnych stronach, zasobach oraz kompetencjach.  To co również charakteryzuje ten kierunek terapii to poszukiwanie  rozwiązań korzystnych dla Klienta oraz przekonanie, że kierunek terapii wyznaczają nie problemy lecz potrzeby Klienta.

Dlaczego TSR ?

  „Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz.”

Arthur Ashe

Pracę w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach wybrałam ponieważ uważam, że jest wiele takich sytuacji w życiu, kiedy warto konkretnie zacząć działać, żeby „ było lepiej”  lub po prostu „ inaczej niż jest”. Nie zawsze jest możliwość lub potrzeba, żeby pracować długoterminowo. Są też takie doświadczenia w naszym życiu, które są nagłe i niespodziewane, bardzo nas zaskakują, odbierają poczucie bezpieczeństwa, wartości, sprawczości, decyzyjności czy wpływu na cokolwiek. Terapia TSR pozwala wówczas na przyjrzenie się sobie i swoim oczekiwaniom, ukazuje również nadzieje dotyczące dalszego życia, co w konsekwencji wyznacza kierunek pracy terapeutycznej i prowadzi do oczekiwanych przez Klienta zmian. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach sprawdza się w wielu obszarach życia zaczynając od wykorzystywania go w codzienności, rozwoju osobistym, życiu zawodowym, po formę terapii. Sposób prowadzenia terapii TSR, wykorzystywane w niej narzędzia i metody pozwalają na poprawę jakości życia niezależnie od sytuacji w jakiej znajduje się Klient. Praca ma celu skupienie się na potrzebach Klientach, wsparcie Go „ tu i teraz” oraz wzmocnienie w taki sposób, żeby osiągnął pożądane przez siebie cele wykorzystując między innymi swoje dotychczasowe doświadczenia i zasoby. Doświadczenia zawodowe i życiowe pokazały mi, że jeśli tego chcemy to zawsze jest dobry moment, żeby zacząć proces przemiany swojego życia. Zacząć tu i teraz od pierwszej decyzji i pierwszego najmniejszego kroku. Czasem wystarczy mała zmiana, nowe spojrzenie i sprawy układają się inaczej nieraz zaskakująco dla nas samych.

Pierwsze spotkanie:

Pierwsze spotkanie ma celu przedstawienie sytuacji z jaką Klient się zgłosił. Staramy się ustalić  kierunek naszej współpracy, jej cele, omawiamy wszystkie sprawy organizacyjne i formalne. Pierwsze spotkanie nie jest zobowiązaniem do podjęcia terapii. Również w trakcie jej trwania  Klient ma możliwość decydowania  o częstotliwości spotkań i terminie jej zakończenia. Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach jest terapią krótkoterminową co oznacza, że praca trwa najszybciej jak to jest możliwe, czyli tak szybko, jak uczestnik terapii jest w stanie pracować nad osiągnięciem oczekiwanego rezultatu. Dlatego też trudno jest na pierwszym spotkaniu ustalić termin jej zakończenia. W rezultacie terapia może trwać np.: od kilku do  kilkunastu sesji w zależności od potrzeb Klienta. Pierwsze spotkanie jest również możliwością do początku wzajemnego poznania się. Dzięki temu Klient ma możliwość zorientować się też, czy forma terapii oraz moja osoba jako terapeuty Mu odpowiada. To bardzo ważny aspekt terapii. Dla mnie podstawą w kontakcie  z drugim człowiekiem  jest  stworzenie takich warunków, aby  niezależnie od swojego wieku, czy sytuacji w której się znajduje poczuł się przede wszystkim bezpiecznie. Dlatego dbam o zapewnienie poczucia zrozumienia, nieoceniania, szacunku, uważności i dyskrecji. Wiem, ze początki terapii nie zawsze są łatwe, wymagają przyjrzenia się sobie samemu i otwarcia się przed terapeutą. Rozumiem to,  dlatego też każdą osobę traktuję indywidualnie i staram się dbać o dostrojenie formy pracy z Klientem do Jego wieku, osobowości i potrzeb.