Pierwsze spotkanie ma celu przedstawienie sytuacji z jaką Państwo się zgłaszają. Staramy się wstępnie ustalić  kierunek naszej ewentualnej współpracy, omawiamy Państwa oczekiwania i nadzieje wobec terapii. Rozmawiamy również o wszystkich sprawach organizacyjnych i formalnych dotyczących terapii. Pierwsze spotkanie nie jest zobowiązaniem do podjęcia terapii. Również w trakcie jej trwania mają Państwo możliwość decydowania  o częstotliwości spotkań i terminie jej zakończenia. Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach jest terapią krótkoterminową co oznacza, że praca terapeutyczna trwa najszybciej jak to jest możliwe, czyli tak szybko, jak uczestnik terapii jest w stanie pracować nad osiągnięciem oczekiwanego przez siebie rezultatu. Dlatego też trudno jest na pierwszym spotkaniu ustalić termin jej zakończenia. W rezultacie terapia może trwać od kilku do  kilkunastu sesji, w zależności od Państwa potrzeb. Pierwsze spotkanie jest również możliwością do początku wzajemnego poznania się. Dzięki temu mają Państwo okazję zorientować się, czy forma terapii oraz moja osoba jako terapeuty Państwu odpowiada.  W terapii jest to bardzo ważny aspekt. Wiem, że początki terapii nie zawsze są łatwe dla Klienta, wymagają przyjrzenia się sobie i otwarcia się przed terapeutą. Rozumiem to,  dlatego każdą osobę traktuję indywidualnie i dbam o dostrojenie formy pracy z Klientem do Jego wieku, osobowości i potrzeb. Podstawą w kontakcie z drugim człowiekiem  jest  dla mnie stworzenie takich warunków naszej współpracy, aby niezależnie od swojego wieku, czy sytuacji, w której się znajduje czuł się On przede wszystkim bezpiecznie. Podczas trwania terapii staram się zapewnić Państwu poczucie zrozumienia, nieoceniania, szacunku, uważności i dyskrecji, tak aby mieli Państwo w bezpiecznych warunkach możliwość zadbania o siebie.