Bo Siła jest w Tobie !!!

  Rozwój osobisty to cykl spotkań ukierunkowanych na poszerzenie samoświadomości Klienta i wszechstronne rozwijanie Jego indywidualnego potencjału, tak aby w efekcie osiągnął osobistą satysfakcję i zadowolenie ze swojego życia. Jest to czas, kiedy można wnikliwie przyjrzeć się sobie, swoim dotychczasowym doświadczeniom, swojemu życiu, jego różnym sferom i obszarom w odniesieniu do teraźniejszej sytuacji i swoich dalszych oczekiwań. Sposób pracy pozwala Klientowi na konstruktywne zastanowienie się nad pytaniami: Czego chcę ? Jak chcę ? Po co ? W odpowiedziach ujawniają się potrzeby i cele Klienta, co wyznacza indywidualny kierunek przebiegu ścieżki rozwoju osobistego. Praca opiera się między innymi na pogłębianiu przez Klienta samoświadomości na temat swoich celów, pragnień, wyborów, potrzeb, wartości, kompetencji, mocnych stron, zasobów, możliwości, a także ograniczeń. Podczas spotkań poruszane są również takie aspekty jak: gotowość Klienta do wprowadzania zmian w życie, stosunek do podejmowanych przez siebie decyzji życiowych i ich konsekwencji ( w tym ewentualnie poniesionego ryzyka). Obszar możliwości rozwoju osobistego jest bardzo szeroki. Może on dotyczyć samodoskonalenia w wielu sferach, np: w relacjach międzyludzkich, związkach partnerskich, rolach życiowych, rolach społecznych, w sferze kariery zawodowej, edukacji, stylu życia, pasji, zarządzania czasem, zarządzania swoimi kompetencjami, w zdobywaniu nowych umiejętności, zaspokajaniu własnych ambicji i aspiracji, hojności społecznej.

Korzyści z samodoskonalenia to miedzy innymi:

*Wzrost:

 • siły wewnętrznej i dojrzałości emocjonalnej
 • odpowiedzialności, decyzyjności, sprawczości
 • umiejętności modelowania siebie i swojego życia
 • kreatywnego i konstruktywnego myślenia
 • uważności, akceptacji i wdzięczności

*Zwiększenie:

 • świadomości wpływu na swoje życie
 • świadomości wpływu na życie innych
 • kompetencji
 • możliwości życiowych
 • motywacji
 • gotowości do zmian
 • umiejętnosci zarządzania sobą
 • dostrzegania korzyści płynących z działań

*Doskonalenie umiejętności szukania i wprowadzania najbardziej korzystnych rozwiązań w danej sytuacji.

*Optymalizacja wykorzystania czasu i zasobów.

*Stworzenie przejrzystej hierarchii swoich wartości, celów i potrzeb.

*Odblokowanie nowych punktów widzenia.

*Przygotowanie do wyzwań życiowych.

*Zrównoważenie obszarów życia.

*Wzrost jakości życia i osobista satysfakcja.