Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach ( TSR)

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach nazywana także Terapią Krótkoterminową miała swój początek w latach siedemdziesiątych w Stanach Zjednoczonych w Brief Family Therapy Center w Millwauke. Jej głównymi twórcami byli Steve de Shazer oraz Insoo Kim Berg. Terapia ta z założenia jest  terapią krótkoterminową, co oznacza, że dla Klienta w praktyce może okazać się pomocne i wystarczające zaledwie kilka spotkań. Terapia TSR to terapia, która dzięki swoim założeniom i metodom pracy pomaga wprowadzić pozytywne zmiany w życie Klienta, niezależnie od sytuacji w jakiej Klient się znajduje oraz niezależnie od rodzaju napotykanych przez Niego trudności, problemów i wyzwań życiowych. Istotą pracy modelem TSR jest koncentracja na  potrzebach i celach Klienta, Jego mocnych stronach, zasobach oraz kompetencjach.  Według założeń Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach każdy człowiek takie posiada, może być ich najwyżej nieświadomy. To co również charakteryzuje ten kierunek terapii to poszukiwanie  rozwiązań najbardziej korzystnych i pomocnych Klientowi w danej sytuacji oraz przekonanie, że kierunek terapii wyznaczają nie problemy lecz potrzeby Klienta. Przedmiotem zainteresowań terapii TSR jest głównie teraźniejszość i przyszłość Klienta, natomiast w mniejszym stopniu koncentruje się ona na Jego przeszłości. Historia życia Klienta ważna jest na tyle, na ile ma wpływ na teraźniejszą sytuację. Stanowi też źródło informacji o Jego doświadczeniach, zasobach, mocnych stronach oraz  sposobach radzenia sobie z napotykanymi trudnościami.