Terapia traumy jest skierowana do osób, które doświadczyły w swoim życiu różnego rodzajów urazów psychicznych, których następstwa odczuwają do dziś. Jej celem jest pomoc w odzyskaniu poczucia kontroli nad własnym życiem i odzyskania równowagi emocjonalnej.

Pomoc mogą otrzymać między innymi osoby, które:

– cierpią na zespół stresu pourazowego ( PTSD),

– były ofiarami lub świadkami wszelkiego rodzaju wypadków,

– były, bądź są świadkami lub ofiarami przemocy,

– były ofiarami molestowania seksualnego,

– doświadczyły nieoczekiwanej śmierci bliskiej osoby,

– dowiedziały się o chorobie zagrażającej Ich życiu

– były przetrzymywane w charakterze zakładnika lub uwięzione,

– były świadkami, bądź uczestnikami aktu terroryzmu,

– były ofiarami klęski żywiołowej, czy katastrofy

Objawy zespołu stresu pourazowego ( PTSD):

– powtórne przeżywanie zdarzenia w rozmaitych formach,

– unikanie bodźców przypominających o traumie,

– przewlekłe, nadmierne pobudzenie układu nerwowego ( przyspieszone bicie serca, zimny pot, szybki oddech, kołatanie serca, nadmierna czujność i nadmierna reakcja przestrachu).

* Objawy te trwające przewlekle ( ponad miesiąc) mogą prowadzić między innymi do zaburzeń snu, utraty łaknienia, dysfunkcji seksualnej, trudności w koncentracji oraz wszelkiego rodzaju trudności w codziennym funkcjonowaniu. Jest to wskazaniem do podjęcia terapii.