Terapia dorosłych:

Jeżeli:

 • przeżywasz kryzys,
 • odczuwasz osamotnienie, bezsilność, brak zrozumienia,
 • doświadczasz trudności w oswajaniu nowej sytuacji życiowej,
 • doświadczasz rozstania, rozwodu lub straty,
 • doświadczasz przewlekłej choroby lub niepełnosprawności,
 • współtowarzyszysz życiowo osobie chorej lub  niepełnosprawnej,
 • zmagasz się z uczuciem wypalenia,
 • mierzysz się ze zmianą lub utratą pracy,
 • potrzebujesz wzmocnienia poczucia własnej wartości i wiary w siebie,
 • chcesz zwiększyć wpływ na swoje życie,
 • chcesz lepiej poznać samego siebie, przyjrzeć się sobie i swoim potrzebom,
 • poszukujesz rozwiązań najlepszych w danej sytuacji ( wyznaczanie kierunków, celów, dokonywanie wyborów),

Zapraszam:

do kontaktu bezpośredniego:  nr. tel: 502- 374-804

 lub drogą mailową: terapiaprzemiana@gmail.com